Verdier

visjon

Organisasjoner og mennesker når sine mål og skaper positive ringvirkninger når de jobber i pakt med egne verdier og omgivelsene rundt seg.


mål

Å bidra til konstruktiv utvikling og varig endring.


forretningsidé

Vi skal tilby kundetilpassede løsnings- og målorienterte lederprogrammer, teamutvikling, kurs, mentoring, fasilitering og coaching med en kvalitet som gir varig virkning.


Våre virkemidler er bygget på anerkjent forskning og modeller innenfor områdene organisasjonsutvikling, læring og motivasjon, måloppnåelse, kommunikasjons- og dialogtrening og coaching.


kjerneverdiene

- omfatter vårt samarbeid med kundene, såvel som de kravene vi stiller til oss selv.


Fasinert


kunde: alle som jobber med og for comitia er orientert mot kundens mål og er faglig og menneskelig fasinert av prosessen

internt: vi er genuint opptatt av våre kollegaers innfallsvinkler og kompetanseMot


kunde: alle som jobber med og for comitia har mot og kompetanse til alltid å være tydelige, kreative og målfokuserte i samarbeide med våre kunder

internt: vi har mot til å være krevende og møter våre kollegaer med respekt og løsningsorienteringYdmyk


kunde: alle som jobber med og for comitia er ydmyke overfor kundens ståsted og møter kundene med respekt og konfidensialitet

internt: comitia skal være et fristed med takhøyde, faglighet og humor hvor vi møter hverandre og hverandres kunder med respekt og konfidensialitet