Lederprosesser

Komplekse og utfordrende omstillingsprosesser krever kommunikasjon og mestring på mange plan.


I møte med samfunnsutviklingen er lederens påvirkningskraft viktigere enn noen gang.

Du får utfordrer, mentor og fasilitator for deg og dine ledergrupper i endrings- og utviklingsprosesser.

Du får hensiktsmessige og velprøvde verktøy basert på akademisk kompetanse og lang erfaring i bransjen.


Vi bruker

  • Lederprogram utviklet for ditt behov
  • Teamutvikling
  • Prosessverktøy
  • Analyser
  • Kommunikasjonsmodeller
  • Relasjonstrening
  • Coaching (individ + team)