Organisasjonsendring

comitia er din samarbeidspartner og en aktiv bidragsyter når organsiasjonen står overfor krevende endringer.I endringesprosesser hvor menneskene står foran nye og ukjente prosesser vil trygghet, kunnskap, forståelse, aksept og eierskap være vesentlig for at alle skal kunne bidra aktivt til strategisk måloppnåelse.