Coaching

Gjennom coachingprosessen vil du få tak i egen mestring, og få innsikt i hvordan bruke dine egne ressurser og kompetanse mer kraftfullt og kreativt.


I Comitia bruker vi coaching som en endringsnøkkel for varig endring.


Vi er her for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker varig endring og måloppnåelse.

Sammen med dere jobber vi med et langsiktig perspektiv tuftet på prosesser, utvikling og varighet.


En coachingprosess sammen med comitia gir økt selvinnsikt, balanse og trygghet i kommunikasjons- og beslutningsprosesser.

Du får en dedikert samtalepartner som holder fokus på dine mål slik at veien blir løsningsorientert og effektiv.


Comitia´s coacher er

  • executive coacher (dreier seg ofte om strategiske veivalg, involvering og implementering)
  • ledercoacher (dreier seg ofte om kommunikasjon, samspill og utvikling av team)
  • personlige coacher (dreier seg ofte om utvikling av personlige egenskaper og styrker)
  • ICF sertifiserte (internasjonale anerkjente standarder)
  • erfarne med solid teoretisk og praktisk bakgrunn
  • relasjonsorienterte


Vi tror på muligheter og varig endring.