hanna@comitia.no

+47 930 54 254

Én av fem i Norge med MCC

Hanna Sedal

Hanna sier: «Noe av det mest fascinerende med mitt arbeide er å oppleve hvordan mennesker kan bruke seg selv og sin mentale kraft for å nå de målene de setter for seg selv og som fører til utvikling både for personen selv og omgivelsene».

Gjennom coaching legger hun forhold til rette for bevissthetsøkning. Dette arbeidet forgår ofte som planlagte prosesser og er knyttet opp til virksomhetens kommunikasjonsstrategier og ledelsesfilosofi. Hun legger vekt på at alle interessentgrupper må være ivaretatt i en planlagt utvikling.

Hanna har arbeidet med ledere og ledergrupper nasjonalt og internasjonalt i mer enn 20 år innenfor svært ulike forretningsområder i privat og offentlig sektor.

Gjennom dette arbeidet har hun opparbeidet en bred og grundig forretningsforståelse. Hanna tror på menneskene som den sterkeste utviklingsfaktoren i endringsprosesser.

Erfaring

Siden 1991 har hun arbeidet med individuell rådgivning, coaching og stresshåndtering. Hun har vært støttespiller for ledere og bidratt til at de når strategiske og operative mål. Hun er med i endringsprosessene som skaper organisasjonsutvikling og utvikling av ledere og team. Med sin erfaring synliggjør hun behovet for å endre og sette nytt fokus for toppledelse og team.

I perioden 1998 til 2006 var Hanna sentral i oppbyggingen av Erickson Coaching Nordic AS i Norge. Utdanningen er akkreditert av International Coach Federation (ICF). Hun er fortsatt knyttet til Erickson Coaching International Ltd i Canada og Erickson Coaching Nordic AS i Norge.

Fra 2014 til 2016 var Hanna ansvarlig for masterstudiet Master of Arts in Applied Coaching via University of Derby. Resultatet av dette ble de fire første coachene i Norge med en mastergrad i coaching.

Bakgrunn

Hanna er utdannet økonom med tilleggsutdanning innenfor områdene Personaladministrasjon, Ledelse og Coaching. Hun har arbeidet i finansnæringen innenfor ulike fagområder som salg, markedsføring, opplæring- og utvikling. Hun har vært Studierektor ved Bankakademiet i Bank- og Finansfag, noe som har gitt bred erfaring både som leder, prosjekt- og teamarbeider og som medarbeider.

Hanna er sertifisert til å bruke ulike utviklingsverktøy som Extended Disc, iWAM og Facet5.

Hun er en av fem coacher i Norge med International Coach Federation’s (ICF´s) høyeste sertifisering, MCC (Master Certified Coach) og sertifiserer internationalt for ICF.

Hanna er også godkjent som mentorcoach av ICF Global.


Hanna er gründer av og partner i comitia as.