Styret

Hvor sikker er du på at hele styret bruker sine

beste egenskaper og sitt fulle

potensiale?

 

Vi har tro på at kontinuerlig styreevaluringer, analyser mht. måloppnåelse, arbeid med teamutvikling for styrer, samt

videreutvikling av styremedlemmenes kompetanse, vil øke styrets potensiale for å nå virksomhetens strategiske og

organisatoriske mål.