Kurs

Hva

Comitia tilbyr tilpassede kurs for bedrifter / organisasjoner og grupper av enkeltpersoner innenfor følgende områder;

 

 • Lederskap
 • Scenetrening
 • Presentasjonsteknikk
 • LinkedIn
 • Stresshåndtering
 • Kommunikasjon og relasjon
 • Lytting
 • Videreutvikling og aktive valg
 • Strategi og målsetting
 • Coaching (coachende samtale, coachende lederstil)
 • Kulturforståelse
 • Organisasjon og (i) endring

Kursene kan avholdes i våre lokaler sentralt i Oslo-sentrum, eller i bedriftens lokaler.

 

Kundegevinst

Oppdaterte, trygge, kunnskapsrike, kreative, mestrende medarbeidere vil alltid kunne tilføre bedriften og organisasjonen nyttig kompetanse.

Dette gir både kompetanse av faglig karakter, men også menneskelig kompetanse; som relasjon, kommunikasjon, bredere forståelse, kritisk tekning, kreativitet, dypere innsikt, større eierskap og større trygghet og vilje til endring. Kompetanseheving, utvikling og ny kunnskap vil ofte gi mennesker ønsker om nye utfordringer, mer kunnskap og kan gi økt forståelse for komplekse problemstillinger.

 

Hvem

Alle organisasjoner / virksomheter / bedrifter som ønsker videreutvikling av egne ansatte. 10-15 enkeltpersoner som ønsker tilrettelagte kurs.

 

Når

Dette tilpasses deltakerne / bestillers ønske. Lengde på kurset tilpasses bestillers ønske og behov.

 

Pris

Kurs som er tilrettelagt for organisasjoner / virksomheter / bedrifter gis en tilpasset pakkepris. Grupper av enkeltpersoner som ønsker kurs får tilpasset pris i forhold til ønsket omfang og antall deltakere.

 

 

Ta kontakt i dag

Required
Required
Required