COACHING

Hvorfor

Når en leder eller medarbeider, står i en krevende situasjon, vil mange oppleve coaching som en nyttig og klargjørende, men krevende prosess.

 

Hva

En coachingprosess er typisk for en avdeling / seksjon eller tilsvarende (enheter) som står foran en krevende endring. Dette kan være godt planlagte prosesser og hendelser som kommer akutt (ad-hoc). I begge tilfeller vil organisasjonen «rokkes» på en måte som den ikke er rustet for.

Coaching brukes også som 1:1 prosess, hvor enkeltpersoner får individuell coaching over en periode.

 

Kundegevinst

Lederne opplever ofte å bli tryggere i sin rolle som ledere og som rollemodeller. Lederne vil få innsikt i hvordan de selv skal fylle egen rolle for å bidra til at den enkelte medarbeider fyller sin rolle.

Hver og en leder har definert hvordan lederprinsippene påvirker eget lederskap og det strategiske målet for virksomheten.

Ledere og medarbeidere får kunnskap og en felles bevissthet og struktur som gir en interaktiv hverdag.

Kunnskap om ulike handlingsmønstre åpner for større grad av aksept, trygghet og for mange ledere, delegering.

Hele 7 av 10 endringsprosesser har ikke virkning eller verdi etter 2 år. Derfor tror vi på langsiktig oppfølging og langsgående prosesser som gir ny kunnskap, ny innsikt og ny erkjennelse.

Dette ender opp i ny kompetanse og nye mønstre hos den enkelte medarbeider (på alle nivåer i en organisasjon).

Vi jobber med team i linje og matrise slik at ledere og medarbeidere prioriterer samme strategiske mål, gjennom sine ulike oppgaver. I prosesser som går over tid, vil det ofte være mest nyttig å bruke både teamutvikling og individuell coaching.

Vår erfaring er at utvikling er en kontinuerlig prosess med utgangspunkt i virksomhetens og den enkeltes ståsted og et ønske om kontinuerlig forbedring.

 

Hvem

Eksempel på enheter som vil ha nytte og glede av ekstern teamcoahing, kan være;

·       Dårlig skår på årlig medarbeiderundersøkelse.

·       Lite eierskap fra medarbeiderne til enhetens og bedriftens virke.

·       Høyt og vedvarende sykefravær.

·       Laber interesse, lite engasjement med liten kreativitet hos medarbeiderne.

 

Eksempel på situasjoner hvor 1:1 coaching kan være hensiktsmessig;

·       Leder ønsker å endre noe i egen forståelse og utøvelse av lederrolle.

·       Leder ønsker at medarbeidere skal ha 1:1 coaching à dette må alltid være frivillig og villet fra den som skal motta coachingen.

 

Når

Det vil ofte være mest hensiktmessig og nyttig samarbeidet kommer i gang så tidlig mulig, men det er opp til leder / den som skal coaches.  

 

Pris

Når det handler om en enhet som ønsker teamcoaching og coaching av leder, vil dette skreddersys behovet, og gir en tilpasset pakkepris.

Det 1:1 coaching som ikke er en del av en større prosess, tilpasses prosess og pris av den enkelte konsulent.

 

Ta kontakt i dag

Required
Required
Required