Coaching

Gjennom coachingprosessen vil du få tak i egen mestring, og få innsikt i hvordan bruke dine egne ressurser og kompetanse mer kraftfullt og kreativt.En coachingprosess sammen med comitia gir økt selvinnsikt, balanse og trygghet i kommunikasjons- og beslutningsprosesser.

Du får en dedikert samtalepartner som holder fokus på dine mål slik at veien blir løsningsorientert og effektiv.


Comitia´s coacher er

  • executive coacher (dreier seg ofte om strategiske veivalg, involvering og implementering)
  • ledercoacher (dreier seg ofte om kommunikasjon, samspill og utvikling av team)
  • personlige coacher (dreier seg ofte om utvikling av personlige egenskaper og styrker)
  • ICF sertifiserte (internasjonale anerkjente standarder)
  • erfarne med solid teoretisk og praktisk bakgrunn
  • relasjonsorienterte


Vi tror på muligheter og varig endring.