Comitia


Comitia er dagens leverandør av morgendagens muligheter.

 

De gamle romerne innkalte til Folkeforsamlinger (comitia) for at folket skulle kunne gi sin stemme. På samme måte er det viktig for oss at vi legger til rette for å få frem kundens stemme i vårt arbeid.

 

I Comitia går vi sammen med kunden på veien mot kundens mål. Vår intensjon er at kundene skal finne sine egne beste løsninger.

Sammen med oss gjør kundene selvstendige og bærekraftige valg. Vi tror at endring åpner for nye muligheter slik at hverdagen samsvarer med kundenes ønsker og behov, enten kunden er en organisasjon eller privatperson. Våre kunder vil oppleve endringer og ta avgjørelser som kan sette varig spor for dem selv, deres omgivelser og organisasjonen.

 

.............det naturlige valget