Psykologspesialist Aase Prøitz

er spesialist i klinisk familiepsykologi og har over 20 års erfaring fra Familievern og offentlig helsevesen.