Jan Sølvberg

har over 10 års erfaring med tjenester innen Organisasjonsutvikling i firmaet Innotiimi-ICG, der han også er medeier.