NTNU

Vi samarbeider med NTNU Drive om utvikling av et kurs i coaching som vil være tilgjengelig i 2019.