Kundene sier

.....om Hanna


"Det er nøyaktig 10 år siden jeg kom til Hanna første gang. Neste all tid er gått med til å arbeide med forretningsmessige relasjoner. Dels langsiktige overveielser, dels mer akutte situasjoner. Hun har humor, varme og entusiasme overfor en ikke alltid helt perfekt klient.

Det har vært mange overveielser, vurderinger og krevende samtaler underveis. Jeg opplever videre å ha spennende og harmoniske relasjoner til de jeg arbeider med, samtidig som som min økonomi er vesentlig forbedret de siste ti årene. Jeg synes mitt arbeid med Hanna Sedal har bidratt vesentlig til denne utvikling. Jeg tenker å fortsette å benytte hennes tjenester".

Anders Huitfeldt-Kaas, bedriftsutvikler


.......om Cecilie


«Jeg har opplevd deg som en dedikert coach, som er godt jeg-og-du-sortert, er god på rammesetting og oppfølging av disse, har et solid fokus på målsetting og måloppfølging».

Berit, kommunikolog

«Du er lyttende, stiller gode og reflekterte spørsmål, tillitsskapende og interessert i mennesker».

Vibeke, avdelingsleder i kriminalomsorgen

"Cecilie ga meg innblikk i egne ferdigheter og muligheter som ligger innenfor det jeg selv klarte å grave frem gjennom praktiske eksempler jeg selv valgte ut. "

Jon, avdelingsleder i IT bransjen

«Tusen takk for at jeg fikk ha noen gode coaching samtaler med deg. Jeg synes du gjorde den jobben knallbra og jeg fikk den hjelpen jeg trengte».

Merete, avdelingsleder i Finansbransjen