Tilbakemeldinger fra kunder

.....om Hanna

"Hanna var min mentor og lærer under min masterutdannelse i coaching. I denne tiden opplevde jeg å bli utfordret, invitert og sett på en måte som jeg opplever var svært nyttig for min personlige og faglige utvikling. Hanna har en unik evne til å være tydelig og direkte på en måte som er akkurat passe utfordrende slik virkelig god coaching skal være. Hennes erfaring og forståelse gjør at jeg på det sterkeste vil anbefale Hanna innenfor faget coaching".

Christian Ytterbøl, ansatt i Forsvaret


"Det er nøyaktig 10 år siden jeg kom til Hanna første gang. Neste all tid er gått med til å arbeide med forretningsmessige relasjoner. Dels langsiktige overveielser, dels mer akutte situasjoner. Hun har humor, varme og entusiasme overfor en ikke alltid helt perfekt klient.

Det har vært mange overveielser, vurderinger og krevende samtaler underveis. Jeg opplever videre å ha spennende og harmoniske relasjoner til de jeg arbeider med, samtidig som som min økonomi er vesentlig forbedret de siste ti årene. Jeg synes mitt arbeid med Hanna Sedal har bidratt vesentlig til denne utvikling. Jeg tenker å fortsette å benytte hennes tjenester".

Anders Huitfeldt-Kaas, bedriftsutvikler


.......om Cecilie


«Du er lyttende, stiller gode og reflekterte spørsmål, tillitsskapende og interessert i mennesker».

Vibeke, avdelingsleder i kriminalomsorgen

"Cecilie ga meg innblikk i egne ferdigheter og muligheter som ligger innenfor det jeg selv klarte å grave frem gjennom praktiske eksempler jeg selv valgte ut. "

Jon, avdelingsleder i IT bransjen


«Tusen takk for at jeg fikk ha noen gode coaching samtaler med deg. Jeg synes du gjorde den jobben knallbra og jeg fikk den hjelpen jeg trengte».

Merete, avdelingsleder i Finansbransjen


«Coachingen var til stor nytte for meg i mitt lederskap, det var en trygg arena hvor jeg ble både forstått og utfordret. Dette bidro til økt selvinnsikt og god fremdrift på flere områder»,

Camilla, avdelingsdirektør i Finansbransjen


«Jeg har opplevd deg som en dedikert coach, som er godt jeg-og-du-sortert, er god på rammesetting og oppfølging av disse, har et solid fokus på målsetting og måloppfølging».

Berit, kommunikolog