Uunnværlig kompetanse

Balansen mellom «den nye teknologien» og «de manuelle menneskene» blir avgjørende for å beholde et arbeidsliv hvor mennesker kan trives, levere, skape nytt, leve og bli gamle.

Tanker om; hvordan din og min kompetanse kan være uunnværlig 

 

I 2016 beskrev OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) kompetanse som ".....evnen til å mobilisere kunnskap, ferdigheter og verdier, kombinert med refleksiv læringsprosess, for å kunne engasjere og samhandle". (www.regjeringen.no).  

 

Digitalisering, AI (Artificial Intelligence), roboter, nye tekniske løsninger, bortfall av arbeidsoppgaver, digital teknologi som effektiviserer prosesser, sosiale medier. Mange ord og begreper som kan ta pusten fra selv de mest hardføre blant oss.

 

OECD har definert noen kompetanser som i fremtiden ikke kan erstattes av «den nye teknologien». Dette er kompetanser som kritisk tenkning, problemløsning, samarbeidsevne, kreativitet, innovasjon, selvinnsikt, karrierevalg, konflikthåndtering, omstilling, kulturell forståelse. Disse omtales ofte som «21st Century Skills» og er hva mange vil tenke på som myke kompetanser.

Fremtiden trenger altså mennesker. Fremtiden trenger ledere som kan håndtere digitaliseringen, som er trygge i lederrollen i en usikker samtid og fremtid (det usikre blir det eneste sikre?). Fremtiden trenger mennesker som er gode i omstillingsprosesser og som har bred innsikt i kulturell forståelse. Fremtiden trenger mennesker som ser muligheter og som tør være kreative, som tør å stikke seg frem og som har kompetanse på konflikthåndtering. 

Som ledere er vi særlig utsatt for krysspress fra mange kanter. I hverdagens komplekse og utfordrende omstillingsprosesser kreves din fulle oppmerksomhet, ditt overskudd og din tilstedeværelse. Særlig hardt prøvet blir leders evne til kommunikasjon og kompetanse på mestring.  

 

I møte med samfunnsutviklingen er lederens påvirkningskraft og omstillingsevne viktigere enn noen gang.

 

I Comitia tror vi at lederstøtte gir ringvirkninger. Når ledere får støtte vil det bli lettere å støtte medarbeidere og kollegaer.

 

I endringsprosesser hvor vi mennesker står til knærne i nye og ukjente farvann, vil trygghet, kunnskap, forståelse, aksept, involvering og eierskap være vesentlig for at alle skal kunne bidra aktivt til strategisk måloppnåelse. For å kunne bruke dette med effekt og nytte må vi stadig trene for å utvide vår kompetanse og få ny innsikt.

 

Balansen mellom «den nye teknologien» og «de manuelle menneskene» blir avgjørende for å beholde et arbeidsliv hvor mennesker kan trives, levere, skape nytt, leve og bli gamle.

 

I denne balanserte fremtiden tror vi at vi trenger bla. vilje (endringsvilje, samarbeidsvilje), kunnskap (både teoretisk læring og praktisk erfaring), ydmykhet (den som er annerledes er ikke dårligere, bare annerledes), nysgjerrighet (hva får oss mennesker til å tikke-og-gå), verdier (de grunnleggende som gjør at vi velger som vi gjør) og humor.

 

Selvfølgelig trenger fremtiden også mennesker!

 

Dette er vel ikke kompetanser snarere gode egenskaper…..eller kanskje vi kan øve opp både kompetanser og egenskaper?!

 

 

Beste kompetanse-hilsen fra Cecilie