Gunstig intelligens og brødbaking

Du gir deg ikke før du er fornøyd og deigen er godt knadd. Du holder på over tid og så lenge at du er trygg på at dette brødet blir best mulig.

Når du stadig oftere kjenner presset, som etter hvert er blitt ubehag, fra alle dem som ber om din oppmerksomhet og tid. Når du kjenner igjen, altfor godt, usikkerheten på om du gjør de riktige valgene? Når du våkner om morgenen, stadig tidligere og noe gnager og stjeler energien din.

Hva er dette?! Du er jo der du ønsker å være. Der du finner det du virkelig brenner for. Du kjenner motivasjonen for det du driver med. Hvor ble det da av fokuset, overskuddet, de gode ideene og den genuine gleden?

Du kjenner deg igjen.

 

Du kan få en hverdag hvor du kjenner presset fra alle dem som ber om din oppmerksomhet som en inspirasjon og en boost. Du kan lage deg en hverdag hvor du er trygg og presis på de valgene du gjør. En hverdag hvor du våkner med energi og lyst.

Du kan skape deg hverdager hvor du velger å bli enda bedre på det du allerede er god til. En tilværelse som gir deg innsikt i hvorfor du ikke får til det du gjerne vil få til.

Gunstig intelligens (GI) beskriver jeg som den kapasiteten vi bruker når vi opplever mestring og balanse. GI kan også forklares som når vi er hverdagskreative (der kreativ kan være å gjøre det annerledes enn du gjorde i går eller annerledes enn de andre gjør det) og hvordan vi tør bevege oss fra kontroll mot tillit.

Når vi jobber med nye tanke-/handlingsmønstre for å få til en endring, må vi trene. Kna og trene, trene og kna. Vi må repetere mange ganger. Samme sekvensen om igjen og om igjen. Det blir som å bake et god hjemmelaget brød. Du gir deg ikke før du er fornøyd og deigen er godt knadd. Du holder på over tid og så lenge at du er trygg på at dette brødet blir best mulig.

 

 Sammen med Comitia kan du være på vei mot ditt nye veivalg. Valget er ditt!

 (psykolog Trond Kjærstad

skriver om Gunstig Intelligens)

 

Det er her du trenger

kreativitet, brødbaking,

ledelse, gunstig intelligens

og trening.

 

 

 

Enten du er leder i eget liv, på hjemmebane, i jobben eller på fritiden; vi møter alle utfordringer som krever ny innsikt og ny kompetanse. For å få til ønsket endring må vi ta stegene som vist i læringstrappen (under). 

Først må vi bli klar over og se behovet. Deretter må vi øve inn det nye (gjentagelse og trening). Så må vi bruke det nye vi ha øvd inn i egen hverdag. Og på toppen av trappen erfarer vi endringen og opplever fordelen med nytt mønster – og da får vi den store premien; vi mestrer.