Coaching

 Vi tror på menneskers evne til å hente frem nødvendige ressurser for å kunne bruke sitt fulle potensiale.

Vi er her for enkeltpersoner og organisasjoner som ønsker varig endring og måloppnåelse.

Sammen med dere jobber vi med et langsiktig perspektiv tuftet på prosesser, utvikling og varighet.


I Comitia bruker vi coahcing som en endringsnøkkel for varig endring.


Comitia jobber for å være din foretrukne samarbeidspartner.